Obdrželi jsme vrubopis, kdy máme nárok na DPH?

By | 12 září, 2012

Došlo k navýšení původní ceny, proto dodavatel zaslal nový doklad.

Opravný daňový doklad

Místo dobropisu/vrubopisu dnes používáme výraz opravný daňový doklad, který slouží pro opravy základu daně. Nejedná se o „nový“ doklad, ale další, navazující na původní vystavený daňový doklad k poskytnutému plnění.

Nárok na odpočet

Nárok nelze uplatnit při zvýšení základu daně a výše daně dříve, než ve zdaňovacím období, kdy máte opravný daňový doklad k dispozici.

🙃

U snížení, u kterého dochází k povinnosti odvodu DPH u příjemce, se den „D“ – tj. konkrétní zdaňovací období – určí naopak ke dni, kdy nastaly dané skutečnosti.

Viz například článek:


Měsíční plátce DPH obdržel od svého dodavatele „A“ vrubopis dne 27. 8. 2012. Dále sjednal slevu s dodavatelem „B“ dne 31. 8. 2012.

V obou případech se nárok (A) a vrácení (B) promítne v daňovém přiznání za kalendářní měsíc srpen.


záznamní evidenci k DPH proto musíme mít všichni nastaveny jasná pravidla.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.