Odklad daňových novel

Vytvořeno | 17 září, 2013

Ví někdo, co bude platit od 1. ledna 2014?

Daňový kocourkov

Již jsme Vás informovali o chybě senátorů, kteří kvůli méně významnému názorovému střetu zablokovali veledůležité daňové zákony.

Správa daní

Omylem se jakékoliv problémy – resp. nejasnosti v daních – přenášejí nejen na daňové subjekty, tj. plátce u nepřímých daní (DPH aj.) a poplatníky (zejména u daně z příjmů).

Nerozumné jednání politiků budoucí vládnoucí strany totiž tvrdě dopadá také na správu daní, jejíž činnost může být značně ochromena.

Komora daňových poradců (“KDP”)

Odborná veřejnost, v zastoupení Komorou daňových poradců publikovala neprodleně Tiskovou zprávu.

Můžeme mimo jiné citovat:


„Dnešní zamítnutí doprovodné daňové legislativy související s novým občanským zákoníkem platným k 1. 1. 2014 Senátem Parlamentu České republiky znamená významnou komplikaci jak pro podnikatele, občany, tak i státní správu. Navrhovaná novela daňových zákonů obsahuje zcela zásadní rozsah změn. Jen u daně z příjmů jde o téměř devět set novelizačních bodů….“


Největší problém však KDP spatřuje v porušení demokratických zásad.


„…Jestliže má dojít k tomu, že Ministerstvo financí bude tyto novely měnit v řádu několika dní bez standardního legislativního procesu a připomínkového řízení, nemůže to z podstaty a principu věci dopadnout jinak než špatně…“

„…Vytvoření takové kritické legislativní situace a sázku na budoucí výsledek voleb lze hodnotit jako zcela nezodpovědné…“

„…Takové řešení je zcela vadné a chaotické, způsobí množství komplikací a právní nejistoty na straně daňových subjektů, ale i správců daně a může v konečném efektu ohrozit výběr daní…“


Nejde jen o nejvíce sledovanou daň z příjmů, ale v tomto případě též o daň z převodu nemovitostí, daň darovací nebo daň dědickou.

Jak bude fungovat Občanský zákoník?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *