Odložená daň a odpisy

Vytvořeno | 9 května, 2014

Rozdíly v odpisech ovlivňují odloženou daň.

Audit

Téma odložené daňové pohledávky nebo závazku se dotýká jen těch účetních jednotek, které mají povinný audit účetní závěrky.

Odložená daň

Částka vykázané odložené daně – skutečně aktivní (pohledávka) nebo pasivní (závazek) – vyjadřuje „budoucí“ daňové výhody nebo nevýhody.

Účetní vs. daňové odpisy

Pokud podle platné směrnice má účetní jednotka správně nastaveny účetní odpisy, které vyjadřují míru opotřebení majetku, vzniká rozdíl v odpisech a zůstatkových cenách.


Při účetní uzávěrce bylo zjištěno, že daňové zůstatkové ceny jsou nižší než účetní zůstatkové ceny.

Jedná se o titul pro odložený daňový závazek (v budoucnu budou daňové odpisy logicky nižší…).


Kalkulace odložené daně a případné (ne)účtování se vždy projednává s auditorem, proto se v této oblasti velké problémy neobjevují.

Jeden komentář k “Odložená daň a odpisy

  1. jan.ambrož

    Na konkrétní dotaz k povinnosti ú?tování odložené da?ové pohledávky p?ipravíme krátký ?lánek.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *