Odpis závazku

By | 2 září, 2014

Musí se vždy zdanit?

Účetnictví

Dotaz se týká účetní jednotky a účetní operace může mít různou podobu.

Zaúčtujeme-li odpis závazku do výnosů, bude určitě velmi obtížné (v některých případech teoreticky možné) prokázat vyjmutí výnosu na účtu D 648 ze základu daně.

Autor nesdílí všeobecný optimismus související s novou metodikou, účtováním oprav minulých let do rozvahy.


Podle vedení účetní jednotky se například „odpis“ závazku bude považovat za opravu minulých let. Nebude tedy v účetním (zdaňovacím) období 2014 ve výsledku hospodaření.


Úprava základu daně

Přesto může dojít k povinné úpravě základu daně – jejímu zvýšení, a to podle novelizovaného ustanovení § 23/3/a ZDP.

Komplikované účetní operace – účtování oprav v rozvaze – proto raději konzultujte také s daňovým poradcem. Nejedná se zde o „dodanění“ neuhrazených závazků.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.