Odpisy drobného majetku

By | 20 května, 2015

Auditor nechce uznat naše účetní odpisy DrM

Klient vs. Auditor

Je-li účetní jednotka pod povinným auditem účetní závěrky, zpravidla podle § 20 Zákona o účetnictví, je názor auditora důležitý.

Na druhé straně, „my auditoři“ nemůžeme rozhodovat/přikazovat, jak který klient má/nemá účtovat…

Výrok Auditora

Případný nesouhlas s metodikou účetnictví, se podle míry závažnosti, (ne)projeví ve výroku auditora.

Drobný majetek

Pro účtování dlouhodobého drobného majetku („DrM“) platí jasná účetní pravidla.


V dotaze auditorem zpochybňované účtování přes účet 381 je jednou z možných variant, a to podle Českého účetního standardu č. 017, konkrétně článku 3.11.1.


🙃

Auditor není spokojen s tím, že drobný majetek není účetně odpisován.

Pokud jsou splněny podmínky ČÚS, odpisy DrM skutečně nemusí být účtovány.

Účtuje se přes časové rozlišení.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.