Opakované plnění v DPH

Vytvořil | 31 října, 2018

Běžně plátci DPH se čtvrtletním zdaňovacím obdobím vystavují daňové doklady za uskutečněná zdanitelná plnění k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí  (u měsíčního plátce na konci kalendářního měsíce) – hovoříme o „opakovaném plnění“. Navazujeme na článek z minulého týdne a doplňující dotaz.

Co platí?

Toto pravidlo – poslední den zdaňovacího období se změnilo. 🙂🙃

ALE jak?

Podle § 21/8 zákona o DPH, jde-li o plnění:

  • dodání zboží nebo poskytnutí služeb,
  • uskutečňovaného „…po dobu delší než 12 měsíců…“,
  • může být DUZP „…nejpozději posledním dnem každého kalendářního roku…“.

Naše RADA

Z textu zákona se dá dovozovat, že se jedná stále o jakoby „opakovaného plnění“ uskutečňovaného plátcem pro jednoho obchodního partnera.


Buďte však obezřetní s odkladem odvodu daně z přidané hodnoty na výstupu. Silvestr jako DUZP použijte jen v těch případech, kdy jste například neinkasovali zálohu, opravdu plnění nebylo uskutečněno („individuální“). 🙃


Aby se plátci vyhnuli problémům se splněním daňové povinnosti, v praxi se stále spíše postupuje podle původního znění zákona o DPH. 🙂.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *