Oprava dohadných položek?

Vytvořeno | 17 července, 2014

Zúčtováváme loňské dohady a máme velké rozdíly…

Dohadná položka

V účtové skupině 38 zachytíme dohadné položky:

  • aktivní,

nebo

  • pasivní,

většinou souvztažně s výsledkovými účty.

"Usmívající

Jedná se vždy o kvalifikovaný odhad, kdybychom znali částku „na korunu“, účtovali bychom časové rozlišení.

Nevíme, jaký rozdíl vznikl, pokud předpokládáme, že dohadné položky byly podloženy relevantními podklady (tj. existoval důvod pro jejich účtování), rozdíl by neměl být problém.

Účetnictví a daň z příjmů

Účtované dohadné položky jsou v souladu s účetními principy, zákon o daních z příjmů neukládá žádné korekce, proto ovlivňují nejen účetní výsledek hospodaření, ale také základ daně z příjmů.


Účetní jednotka k 31. 12. 2013 zaúčtovala:

  • aktivní dohadnou položku na náhradu škody od pojišťovny, MD 388/D 648, částka 100 000 Kč,
  • pasivní dohadnou položku na související právní služby, MD 518/D 389, částka 10 000 Kč.

V účetnictví je plus 90 000 Kč, základ daně je shodný.


2013/2014

V následujícím účetním období, jsou-li k dispozici odpovídající doklady, dohadné položky zrušíme.


Může se například jednat o operace:

  • MD 378 (částka 80 000 Kč)/D 388 (100 000 Kč), a D 648 (- 20 000 Kč),
  • MD 518 (5 000 Kč), MD 389 (10 000 Kč) a D 321 (15 000 Kč).

V účetnictví je mínus 25 000 Kč, základ daně je shodný.


🙂

Neprovádíme žádné opravy účtování roku 2013.

Nepodáváme dodatečné DP k DPPO!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *