Oprava roku 2013

By | 15 července, 2014

Jak máme opravit nepřesnosti roku 2013?

Účetnictví a daň z příjmů

Není-li zákonem o daních z příjmů výslovně řečeno jinak, platí ustanovení § 23/1 a účetní výsledky jsou podkladem pro stanovení základu daně z příjmů právnických osob.

🙃

Nechvalně známou výjimkou jsou nerealizované kurzové rozdíly

Obchodní případ

Jeden z dotazů se týká změny podmínek pro fakturaci – řeší se po podání daňového přiznání za loňský rok.


Dodavatel fakturoval smluvní cenu za výkrm skotu. Fakturována byla v průběhu roku sjednaná cena. Ale při „vyúčtování“ v červnu 2013 bylo zjištěno, že nebyl splněn kvalitativní parametr 0,8 Kg za krmný den.

Smluvní strany se dohodly, že se neprovede fakturace za červen a vše se zohlední ve faktuře za červenec.

Odběratel však rozporoval kvalitativní parametry také v měsících červenec a srpen, faktury neuznával. Nakonec bylo dohodnuto, že se vystaví opravné daňové doklady, u kterých však odběratel nepotvrdil přijetí…


Pokud platí výše uvedená teorie – tj. § 23/1 ZDP, řešení je velmi snadné.

V účetnictví dodavatele jsou a byly:

  • původní faktury (daňové doklady), a
  • opravné daňové doklady.

U dodavatele je účetní výsledek hospodaření je správný. Žádná oprava účtování není nutná.

Dodatečné DPPO se nepodává.

Daň z přidané hodnoty

Postup pro DPH uvedeme zítra.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.