Opravdu platí, že nemusíme účtovat o časovém rozlišení?

Vytvořeno | 11 července, 2012

Na tak expresivní otázku není možné odpovědět jednoznačně pouze kladně, ale…

Účetní principy

Podle Českého účetního standardu č. 019 je skutečně jen na účetní jednotce, jaký přístup zvolí k časovému rozlišení, kterým rozumíme „rozúčtování“ konkrétních částek, zpravidla na dvě účetní období, pokud známe:

  • titul (věcně o co se jedná),
  • období (kterých se týká), a
  • jasnou částku.

Kdy nemusíme?

O časovém rozlišení nemusíme účtovat, jestliže se jedná o opakující se a nevýznamné částky.

Směrnice

Co považujete za nevýznamné, opakující se a nedochází neúčtováním o časovém rozlišení ke zkreslení, musíte uvést do vnitropodnikové směrnice.

Metodika 2011/2012

A dovolíme si, máme-li k tomu pádné argumenty, také změnit metodiku ve srovnání s účetním obdobím 2011.


Paní účetní jedné větší společnosti se velmi natrápila s dokladovou inventurou účtové skupiny 38, protože v účetní uzávěrce loňského roku byly časově rozlišovány všechny položky. Pro letošní rok došlo ke změně; například byl stanoven limit 10 000 Kč pro opakující se položky, které nebudou časově rozlišovány.

S touto vidinou nyní paní účetní spokojeně odjíždí na zaslouženou dovolenou.


Údaje v účetní závěrce za rok 2012 nebudou zkresleny, vše je v souladu s účetními předpisy.

Na úvodní otázku tedy odpovíme, jsou-li naplněny účetní principy, o některých položkách skutečně v rámci časového rozlišení není povinností účtovat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *