Opravné položky 2014

Vytvořeno | 4 června, 2015

(Ne)lze je tvořit?

ANO i NE…

Na toto téma jsme již publikovali několik článků. Dotazy se opakují, protože se jedná o výzamnou úpravu a musí se správně zachytit v rámci účetní uzávěrky.

🙂

Zákon o rezervách byl novelizován a dotaz se týká novinky v § 8a Zákona o rezervách.

Opravdu byl systém změněn, budeme tvořit daňové opravné položky po splatnosti v režimu:

  • 50% po splatnosti 18 měsíců, a
  • 100% po splatnosti 30 měsíců.

🙃

Z toho též vyplývá, že:

  • vznikla-li pohledávka třeba v únoru 2014, nemůžete v závěrce za loňský kalendářní rok zaúčtovat 20% daňovou opravnou položku podle „starého“ znění Zákona o rezervách.

Novela 2015

Kratší třicetiměsíční termín je uveden v novele platné pro rok 2015.

Přechodná ustanovení Zákona o rezervách však nabízí jeho využití již pro pohledávky z roku 2014.

Jeden komentář k “Opravné položky 2014

  1. Hana

    Pro tvorbu da?ových opravných položek podle § 8a Zákona o rezervách je d?ležité ?íst p?echodná ustanovení.K pohledávkám vzniklých p?ed rokem 2014 se uplat?ují pro tvorbu da?ových opravných položek podle § 8a d?íve platná pravidla. Pravidla uvedená v ?lánku platí pro pohledávky vzniklé v roce 2014 (tj. 100 % DOP lze tvo?it k pohledávkám po splatnosti 36 m?síc?). Novela 2015 (100% po splatnosti 30 m?síc?) m?že být uplatn?na i pro pohledávky, které byly splatné v roce 2014.

Napsat komentář: Hana Zrušit odpověď na komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *