Opravné položky v daních?

By | 8 října, 2012

Mohou být účtované opravné položky k pohledávkám daňovým nákladem?

Zákon o rezervách

Odpověď na výše uvedené otázky naleznete v Zákoně o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, na který se odkazuje Zákon o daních z příjmů.

🙂

Odpověď je kladná – ANO, pokud jsou splněný podmínky Zákona o rezervách.

Jsou tedy daňovým nákladem.

Účtování

O opravných položkách („OP“) k pohledávkám však musíte účtovat.


Společnost Alfa připravuje účetní závěrku a řeší, jak opravné položky ovlivní účetní výsledek hospodaření.

Tvorbu „daňové“ OP zachytí na MD 559/D 391.

Kdyby se jednalo o účetní opravné položky, účtuje se MD 559/D 391.


Základ daně

Samozřejmě neuznáme pro daň z příjmů tvorbu účetních opravných položek.

Čerpání opravných položek

Připomínám, že se v závěrce účtuje i čerpání opravných položek. Viz například článek:

Analytická evidence

Nezapomeňte na analytickou evidenci účtů:

  • 558 a 559, pro tvorbu a čerpání,
  • 391, podle typu opravné položky

Analytická evidence je velmi důletitá pro vyplnění údajů v tiskopise daňového přiznání.

One thought on “Opravné položky v daních?

  1. Jiřina

    Zákonné opravné položky však nelze tvořit ke všem pohledávkám po splatnosti. Možnost snížení základu daně z příjmů prostřednictvím tvorby zákonných OP je podstatně omezena v Zákoně o rezervách. Mezi pohledávky, u nichž je tvorba zákonných opravných položek zakázána, patří pohledávky vzniklé z titulu: úvěrů, půjček, rušení, záloh, smluvních pokut, úroků z prodlení, poplatků z prodlení, penále a jiných sankcí ze závazkových vztahů, plnění ve prospěch vlastního kapitálu, úhrady ztráty společnosti aj.

    Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.