Optimalizace a dohody o provedení práce

By | 2 prosince, 2014

Srážková daň nemusí být konečná… Realizujte náš TIP! 🙂

Diskuse

Děkujeme za zaslané náměty. Pro zjednodušení uvádíme rekapitulaci zpracovanou mými kolegyněmi z ADKA.

Pravidla

Zaměstnanec může podepsat u zaměstnavatele „A“ prohlášení k dani, pak dohoda o provedení práce do 10 tis. Kč bude zatížena zálohou a lze uplatnit i slevu na poplatníka a daňové zvýhodnění na děti.

🙂

Lze i dodatečně podepsat prohlášení do 15.2. následujícího roku za rok předchozí a srážka se reklasifikuje na zálohu.

Postup

Změna se u zaměstnance promítne:

a) v ročním zúčtování, pokud o něj zaměstnanec požádal a jsou splněny další podmínky pro roční zúčtování (do ročního zúčtování se budou zahrnovat všechny příjmy) nebo

b) příjmy zdaněné srážkou reklasifikované na zálohu budou uvedeny na potvrzení o zdanitelných příjmech a zaměstnanec uvede všechny příjmy a „zálohy“ v daňovém přiznání, má-li povinnost podat daňové přiznání.

Prohlášení

Zaměstnanec nepodepíše prohlášení (např. z důvodu, že je podepsáno u zaměstnavatele „B“, z jiného důvodu), pak dohoda o provedení práce do 10 tis. Kč bude zdaněna srážkovou daní.

Dohoda o provedení práce nad 10 tis. Kč bude zatížena zálohovou daní (v případě podpisu prohlášení, lze uplatnit slevu na poplatníka a jiné, v případě nepodepsání prohlášení se slevy neuplatňují).

Optimalizace

U dohody o provedení práce zdaněné srážkovou daní (zaměstnanec nepodepsal prohlášení ani dodatečně) může zaměstnanec uvést tyto příjmy v brutto hodnotě ve svém daňovém přiznání a srážku daně zahrnout do záloh na daň.


Pokud má zaměstnanec příjmy ze závislé činnosti současně od zaměstnavatele “A” (podepsal prohlášení) a od zaměstnavatele B (nepodepsal prohlášení – nelze a příjem podléhal srážkové dani) a chce reklasifikovat srážku od zaměstnavatele “B” na zálohu, musí podat daňové přiznání a nelze provést roční zúčtování u zaměstnavatele “A”.


Není povinností příjmy zdaněné srážkovou daní uvádět v daňovém přiznání, toto platí, jestliže nebude reklasifikace srážky na zálohu na daň.

Reklasifikaci lze provést jen u příjmů ze závislé činnosti a autorských příjmů. Jiné příjmy zdaněné srážkou nelze převést na zálohy na daň.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.