Orientace v daňovém přiznání fyzických osob

Vytvořeno | 19 března, 2012

Nejvíce dotazů se objevuje k daňovému přiznání fyzických osob, co je předmětem daně a jak je to s osvobozením od daně.

Daňové principy

Není to tak složité, jak to na první pohled vypadá. Je třeba si jen uvědomit, že existují určité daňové kategorie pro daň z příjmů fyzických osob. Chceme-li správně určit daňovou povinnost, musíme si správně odpovědět na otázky:

  • kdo je poplatníkem daně z příjmů fyzických osob,
  • co podléhá zdanění, jaké položky jsou předmětem daně,
  • jestli nelze pro některé tituly použít osvobození od daně.

Poplatník

Poplatníkem daně z příjmů fyzických osob je prakticky každý občan; stačí, když má na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržuje, nazýváme ho Rezidentem. Jeho daňová povinnost se vztahuje na veškeré příjmy ze zdrojů na území ČR a ze zdrojů v zahraničí, hovoříme o celosvětových příjmech.

Předmět

Určením předmětu daně rozumíme konkrétní výčet příjmů, které podléhají dani z příjmů, nikoliv jiné dani – třeba Darovací, Dědické, Dani z převodu nemovitostí.

Konkrétní dotaz se týkal darované nemovitosti, která podléhá dani darovací, proto je tento „příjem“ pro daň z příjmů neutrální (nesouvisí-li například s podnikáním). Prodá-li poplatník tuto nemovitost, bude příjem již podléhat dani z příjmů.

Osvobození

Existuje však celá řada titulů, které jsou předmětem daně z příjmů, ale nezdaníme je, protože budou osvobozeny od daně.


Paní Nováková získala v roce 2010 darem byt. Prodej bude osvobozen již po dvou letech, jestliže v něm bydlí (jinak až po pěti letech).


Myslete při prodeji zejména nemovitostí na časové testy platné pro osvobození od daně z příjmů.

A co je velmi důležité, je-li příjem osvobozen od daně z příjmů, nemusíte podávat daňové přiznání FO.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *