Ostatní příjmy FO…

Vytvořeno | 28 dubna, 2016

Podmínka „Bydliště“

Prodej rodinného domu

K nedávno publikovanému článku doplňujeme, na základě Vašeho dotazu, informaci k podmínce Bydliště.

🙂

Správně jsme uvedli, že lze takový příjem osvobodit, je-li splněna podmínka:

  •  „..měl poplatník bydliště nejméně po dobu dvou let bezprostředně před prodejem…“.

Jak doložíme „Bydliště“

Uvádíme odkaz na názor daňové správy.

Jde o místo, kde má poplatník stálý byt za okolností, z nichž lze usuzovat na jeho úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat. Stálým bytem se pak rozumí byt, který je poplatníkovi kdykoliv k dispozici podle jeho potřeby, ať již vlastní nebo pronajatý. Tento byt může být poplatníkem pronajat jiné osobě formou, která umožňuje podle potřeby poplatníka jeho užívání bez prodlevy.

Úmysl poplatníka zdržovat se trvale ve stálém bytě se posuzuje vzhledem k okolnostem jeho osobního a rodinného stavu, má-li zde rovněž např. manželku (manžela) děti, rodiče, nebo zda byt je využíván v návaznosti na jeho ekonomické aktivity (podnikání, zaměstnání apod.). V praxi to nejčastěji bývá trvalý pobyt.

Praxe

Neměli byste tedy mít problém prokázat, že jste podmínku pro kratší časový test splnili.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *