Osvobozené nájmy a DPH

By | 23 ledna, 2014

Co vše patří do údajů za celý rok?

Osvobozená plnění

Pokud plátce uskutečňuje osvobozená plnění bez nároku na odpočet DPH, je to nepříjemné, má-li související přijatá zdanitelná plnění.

Koeficient pro krácení

Jak jsme již několikrát upozorňovali, v průběhu roku se provádí krácení tzv. zálohovým koeficientem, který se však musí za celý kalendářní rok přepočítat.

🙃

A nyní k otázce – „co“ můžeme dodat „kdy“ se tato plnění uvedenou v daňovém přiznání.

Není to příjemné, ale musí být vždy v daném roce zachycena v některém z daňových přiznání k DPH.


Plátce DPH uskutečňuje v roce 2013 osvobozené pronájmy.

Jestliže uzavřel například v listopadu novou smlouvu, nájem běží od 1. 12. 2013, přestože je dohodnuta fakturace až v lednu 2014, musí být k 31. 12. 2013 přiznáno pro účely DPH poměrnou částí příslušné osvobozené plnění.


Jedná se o častou a zbytečnou chybu, protože v příkladu uvedený termín je jednoznačně zakotven v § 21/10 zákona o DPH.

5 thoughts on “Osvobozené nájmy a DPH

 1. Magda

  Poplatník plátce DPH má souběh podnikání (zde 100% zdanitelných plnění) a pronájmu z několika domů, v nich u některých jsou všechny nájmy osvobozeny, u některých část osvobozena a část nájmy zdaňované. Jak se vypořádat s krácením na vstupu?

  Reply
  1. ADKA

   Domnívám se, že příjmy z pronájmu jsou v tomto případě tzv. ekonomickou činností podle ZDPH. Postupovat by Plátce měl při uplatnění nároku na odpočet standardním způsobem – viz kategorie Koeficienty DPH a Nárok na odpočet (a související články). To znamená, že u každého přijatého zdanitelného plnění posuzuje, ke kterému “výstupu” je použito – a nárok je ANO, Krácený Koeficientem nebo NE.

   Reply
 2. ADKA

  Děkujeme za připomínku. Zákon o DPH není jednoduchý, pokusíme se výklad doplnit, na pátek připravíme další příspěvek.

  Reply
 3. ADKA

  Dotaz na BLOGu
  Do kterých řádků daňového přiznání k DPH máme uvést přijatá zdanitelná plnění, která podléhají krácení koeficientem podle § 76?
  ADKA
  Jednoduchý návod uvádíme v dnešním článku.

  Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.