Osvobozené ostatní příjmy

By | 20 března, 2013

Máme-li příjmy osvobozené od daně, daňové přiznání nepodáváme!

Osvobozené příjmy

Opravdu platí jednoduché pravidlo:

  • Pokud fyzická osoba dosáhne příjmů osvobozených od daně podle konkrétních ustanovení zákona o daních z příjmů („ZDP“),
  • nemá žádnou povinnost podávat daňové přiznání.

Ostatní příjmy

Nejčastěji se to právě týká ostatních příjmů, jak jsme již několikrát v různých článcích vysvětlovali.

Orientace v ZDP

Není úplně jednoduchá, protože:

  • Související časové testy pro osvobození jsou uvedeny především v § 4 ZDP,
  • věcně se však jedná o dílčí daňový základ Ostatní příjmy, který je rozebrán v § 10 ZDP.

Můžeme navázat na jeden z příkladů.


Pan Nováček je zaměstnán. Prodal zděděnou nemovitost, protože byl splněn časový test, nemusí podávat DPFO.


Pan Nováček v nemovitosti nebydlel, on sám „nesplnil! pětiletý časový test – ale započítá se mu časový test zůstavitele.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.