Osvobozené příjmy a daňová povinnost

By | 9 února, 2012

Konkrétní dotaz se týká povinností fyzické osoby, která v roce 2011 dosáhla příjmu v řádu desítek tisíc korun a řeší, jestli může požádat o roční zúčtování nebo musí podat daňové přiznání.

Příjmy ze zaměstnání
Předpokládáme, že fyzická osoba byla zaměstnána souběžně jen u jednoho zaměstnavatele a „příjmy v řádu desítek tisíc korun“ jsou z jiných aktivit.
Osvobozené příjmy
V dotaze se uvádí, že se jedná o „osvobozené příjmy“ – v daňové terminologii jde o příjmy, které sice jsou předmětem daně, ale jsou osvobozeny od daně – poplatník je nemusí zdanit.


Představme si situaci, že pan Nový mimo svého jediného zaměstnání prodal například cenné papíry po časovém testu. V takovém případě se skutečně jedná o osvobozené příjmy a pan Nový může požádat svého zaměstnavatele o roční zúčtování záloh, pokud v termínu do 15. 2. 2012 podepíše Prohlášení.


🙂
Dobrých zpráv máme více. Pokud poplatník dosáhne příjmů osvobozených od daně, neuvádí je v daňovém přiznání – tento příjem nezakládá žádnou povinnost daňové přiznání podávat.
Časové testy
Doporučujeme vždy důkladně prověřit, zda jsou splněny časové testy pro osvobození příjmů, kterých je několik. Pro cenné papíry jsou většinou šestiměsíční, u prodeje nemovitostí dvouleté a pětileté atd.
🙃
Nesmíte se zmýlit! Nejvíce se chybuje u prodeje nemovitostí a poplatníci jsou často překvapeni, že musí dokládat splnění podmínek pro osvobození. Finanční úřad si přitom jen provádí kontrolu vazby daně z příjmů na podaná daňová přiznání k dani z převodu nemovitostí.

4 thoughts on “Osvobozené příjmy a daňová povinnost

  1. Jiřina

    Mezi osvobozené příjmy se zahrnuje přijatá náhrada škody. Škodou se pro účely ZDP rozumí fyzické znehodnocení (poškození nebo zničení) majetku ve vlastnictví poplatníka. V případě, že dojde k vyplacení náhrady škody, jako náhrady za ztrátu na výdělku, musí být příjem zdaněn v rámci závislé činnosti.

    Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.