Osvobozený příjem a dar

By | 7 října, 2015

Dar podléhá dani z příjmů!

Osvobození darů?

Po zrušení daně darovací podléhají dary skutečně dani z příjmů.

A nelze automaticky počítat s osvobozením darů, neboť neplatí stejné podmínky jako u daně darovací.

🙃

Pro mnohé fyzické osoby se jedná stále o velké, často nepříjemné překvapení.

Podmínky pro osvobození

Pro fyzické osoby nalezneme v Zákoně o daních z příjmů několik desítek různých příjmů, které jsou podle § 4 osvobozeny od daně.

🙂

Pro bezúplatné příjmy, mezi které můžeme zařadit dary, je k dispozici § 4a.


Ale pro dary jako takové, například mezi spřízněnými osobami, je nejdůležitější § 10/3/c.


Osvobozeny jsou bezúplatné příjmy:

  • od příbuzného v řadě přímé a
  • v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteře,
  • dále manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů.

V Zákoně o daních z příjmů není uvedena žádná maximální finanční hranice pro výše uvedené osvobození od daně.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.