Patří DPH do dohadných položek?

By | 30 listopadu, 2012

Připravujeme se na závěrku a máme metodický dotaz k dohadným položkám.

Dohadná položka

Jedním z nástrojů, jak zajistit účetní principy – mj. dodržení časové souvislosti v účetní závěrce – představuje dohadná položka.


Může být aktivní: očekáváme-li například náhradu od pojišťovny.

Nebo pasivní: standardní nevyfakturované služby apod.


🙃

V praxi máme problémy s podklady pro zaúčtování dohadných položek. Protože často schází relevantní informace od odborných útvarů.

Metodika účtování

Účtování na účtu 389 by vám nemělo činit problémy, jen nesmíme dohadné položky zaměňovat s časovým rozlišením.

Viz například článek:

Dotazy k DPH se opakují – viz článek:

DPH a dohadná položka

Nezvyšujeme hodnoty aktiv a pasiv, a tak u plátců DPH účtujeme předpokládanou výši faktury v úrovni bez daně z přidané hodnoty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.