Paušál PHM pro všechna auta?

Vytvořeno | 7 března, 2013

Musí být auto ve vlastnictví poplatníka?

Paušál PHM

Navazujeme na diskuse k výhodnému paušálu PHM, který činí 5 000 Kč za jeden kalendářní měsíc. 🙂

Vlastnictví vozu?

Nahlédneme-li do platného znění Zákona o daních z příjmů, je jasné, že na otázku, je-li podmínkou „vlastnictví“ předmětného vozu, odpovíme „nikoliv“.

Jaké platí podmínky?

Podle § 24/2/zt ZDP se jedná o silniční motorová vozidla:

  • zahrnutá v obchodním majetku,
  • nezahrnutá v obchodním majetku, nebo
  • v nájmu.

Vymezení uvedené přímo v zákoně o daních z příjmů je velmi široké.

Proto stále nenachází autor „zákaz“ pro vozy, které poplatník využívá na základě smlouvy o výpůjčce.

Sdělení GFŘ

Podstatné pro další diskusi jsou určitě názory státní správy v Pokynu D-6 – a v něm takové omezení též nenajdeme.

Texty publikované pro uzavřený okruh uživatelů v tzv. Koordinačních výborech KDP je třeba čas od času brát s velkou rezervou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *