Paušál PHM

By | 1 března, 2013

Existuje omezení pro použití paušálu PHM u výpůjčky?

Paušál PHM

Velmi příjemné snížení základu daně, až o 5 000 Kč na jeden vůz za zdaňovací období (samozřejmě se neuznají skutečné výdaje na PHM), platí pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob i právnických osob.

🙂

Omezení není překvapivě mnoho, jak dokumentuje následující příklad.


Společnost používá tři vozy: první má ve vlastnictví, druhý na operativní leasing a třetí na finanční leasing.

Paušální výdaje PHM lze aplikovat pro všechny tři vozy.


Jaká pravidla platí?

Odkazujeme se na Zákon o daních z příjmů a nahlížíme též do Pokynu D-6, v němž Generální finanční ředitelství vyslovuje svůj odborný názor.

Smlouva o výpůjčce

Testujeme uznání výdajů (nákladů) na pohonné hmoty. V zákoně a ani v Pokynu, což je logické – viz výše uvedený příklad – nenajdeme zákaz pro poplatníka, který vůz využívá na základě smlouvy o výpůjčce.

Koordinační výbor KDP

V České republice se čas od času uplatňuje zvláštní přístup k daňovým zákonům, zejména to platí pro daň z příjmů. Místo zákona se postupuje podle Pokynu D-6 – nebo podle zápisu z Koordinačních výborů, což je odborné sezení zástupců daňové správy a Komory daňových poradců.

🙃

Z jednoho takového sezení je k dispozici zápis, v němž je správně vyloučeno použití paušálu PHM pro vlastníka (ano – vůz přenechal), ale bez jakéhokoliv zdůvodnění je prakticky shodná omezující věta zopakována pro uživatele…

Vážení,

jaké jsou Vaše zkušenosti?

Autor článku žádný logický argument v zákoně o daních z příjmů nenašel.

One thought on “Paušál PHM

  1. Hana Salavcová

    V Zákoně o daních z příjmů k uplanění paušálu PHM je uvedeno, že paušální výdaj na dopravu je možné použít pro vozidla vlastní zahrnutá nebo nezahrnutá v obchodním majetku nebo v nájmu. Výpůjčku nelze zahrnout ani do jedné kategorie (vlastní/v nájmu).

    Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.