Paušální výdaje FO a plátce DPH

Vytvořeno | 30 listopadu, 2017

Reagujeme krátce na aktuální dotaz na BLOGu – zjednodušeně:

  • Jaká je výše příjmů u plátce DPH, pokud používá paušální výdaje?

Nejdříve si znovu zdůrazníme, že právo rozhodnout se pro paušální výdaje není limitováno skutečností, že fyzická osoba je plátcem DPH! 🙂

Výše příjmů?

Zkoumáme částku příjmů pro účely daně z příjmů fyzických osob:

  • Daň z přidané hodnoty na výstupu je průběžnou položkou a nepatří do daně z příjmů. 🙂

Částečné inkaso?

Postup si vysvětlíme na následujícím příkladu. Pokud bude pohledávka inkasována jen částečně, „přednost“ má daň z přidané hodnoty. 🙂


Pan Nováček vyfakturoval částku 12 100 Kč (10 000 + DPH 2 100). Inkasuje-li například 6 100 Kč, do daní z příjmů zahrne částku 4 000 Kč.

“Přednost” má daň z přidané hodnoty.


Výše paušálních výdajů?

Počítá se z hodnoty inkasovaných příjmů v úrovni bez DPH.

Předpokládá se, že poplatník plní povinnosti plátce a DPH na výstupu se objeví v jeho daňovém přiznání k DPH.

Samozřejmě platí odvrácené strana – není-li žádné inkaso, musí pan Nováček stejně daň z přidané hodnoty odvést. 🙃

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.