Paušální výdaje a zálohy v DPH

By | 12 února, 2013

Stále se ještě nevžila nová povinnost odvádět DPH při inkasu zálohy.

„Neúčtující plátce“

Do konce loňského roku plátce DPH, který nevedl účetnictví, nemusel odvádět daň z přidané hodnoty na výstupu.

Inkaso zálohy, i když bylo na budoucí zdanitelné plnění, nebylo předmětem DPH.

🙃

Od 1. 1. 2013 se situace radikálně změnila.

V zákoně o DPH již není k dispozici tato výjimka, dříve uvedená v § 21/2 zákona o DPH.


Pan Novák si vedle zaměstnání vypomáhá jako správce počítačových sítí nebo provádí různé drobné údržby počítačů atd.

V únoru 2013 obdržel zálohu od jednoho svého klienta, který si přeje, aby mu pan Novák zařídil nejen servisní služby, ale také koupil nový počítač.

Z inkasované zálohy (= přijatá úplata) musí pan Novák odvést DPH.


Paušální výdaje

Pro DPH nebylo podstatné, jestli plátce pro daň z příjmů používá daňovou evidenci nebo paušální výdaje. Rozhodující bylo, že nevede účetnictví.

Jak uvádíme výše, řada podnikajících fyzických osob, kteří jsou plátci, stále zapomínají na tuto novou povinnost.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.