Paušální výdaje v roce 2013

By | 16 listopadu, 2012

Jaká přesná změna bude platit příští rok?

Novela ZDP

Nemůžeme s určitostí uvést, co „přesně“ bude platit – a jestli vůbec bude novela schválena.

Paušální výdaje

Porovnání současného stavu s navrženými novinkami je možné, pokud nahlédnete do článku:

Rok 2013?

V návrhu novely Zákona o daních z příjmů se dočteme v § 7 následující:

U varianty 40% paušálu:

  • „nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 800 000 Kč“.

Pro 30% paušál má být omezení:

  • „nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 800 000 Kč“.

🙃

Není to jediná restrikce pro oblíbené paušální výdaje. Pro použití jakéhokoliv „paušálu“, ať už pro osoby samostatně výdělečně činné (§ 7) nebo pronájem (§ 9), je navrženo:

  • Uplatní-li poplatník u dílčího základu daně podle § 7 výdaje podle § 7 odst. 7 nebo u dílčího základu daně podle § 9 výdaje podle § 9 odst. 4 a součet dílčích základů, u kterých byly výdaje tímto způsobem uplatněny, je vyšší než 50 % celkového základu daně, nemůže

a)      snížit daň podle § 35ba odst. 1 písm. b),

b)      uplatnit daňové zvýhodnění.“.

Snížení základu daně FO

Jedná se pod písmenkem a) o snížení týkající se vyživované manželky (manžela).

Druhá diskriminace, podle autora naprosto zbytečná, se týká vyživovaných dětí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.