Paušály PHM a právnické osoby

By | 29 listopadu, 2012

Platí možnost použít paušál PHM i pro právnické osoby?

Novely ZDP

V roce 2009 se objevila možnost snížení základu daně a tím také daňové povinnosti, která se týká „Paušálu PHM“. Byla tehdy doprovázena masivní kampaní, z níž mnozí dovodili, že jde o výhodu pouze pro podnikající fyzické osoby.

"Usmívající

Zákon o daních z příjmů v tomto případě nerozlišuje posuzování daňových nákladů, jestli se jedná o poplatníka daně z příjmů fyzických nebo právnických osob.


Pan Novák podniká jako fyzická osoba. Má také obchodní společnost Novák s.r.o.

V obou případech, tj. pro oba daňové subjekty: poplatníka DPFO a DPPO, lze snížit základ daně o 180 000 Kč za zdaňovací období.


"Usmívající

Připomínáme, že Zákon o dani z příjmů nebyl opraven.

Proto stále platí, že tzv. krácený paušál je možné aplikovat jen a jen na jediný vůz, i když by skutečnost byla jiná.

Viz například články:

"Zamračený"

Na druhé straně samozřejmě nelze uplatnit v daňových nákladech současně PHM a Paušál.

5 thoughts on “Paušály PHM a právnické osoby

 1. marcelina

  Dobrý den,pro?ítám ?lánky a po?ád mi tedy nevyplývá, jak to je tedy s paušálem na dopravu u právnických osob, zda na auto spole?níka s.r.o. , které není v obchodním majetku lze uplatnit paušál ve výši 4.000,– K?. Spole?ník zárove? pracuje v s.r.o. na dohodu o pracovní ?innosti.

  Reply
 2. Dominika

  Dobrý den, jsem toho názoru, že zákon umož?uje využít paušální výdaj v p?ípad? vlastních vozidel jak u vozidel zahrnutých do obchodního majetku, tak u vozidel nezahrnutých do obchodního majetku. Samoz?ejm? musí být spln?ny další zákonem dané podmínky, které jsou, mimo jiné, projednávány v Koordina?ním výboru ze dne 21.10.2009.

  Reply
 3. Dominika

  Ještě doplním, že v měsíci pořízení nebo vyřazení silničního motorového vozidla lze uplatnit poměrnou část paušálního výdaje.

  Reply
 4. Jan Ambrož

  Než uplatníte paušální výdaje, nejdříve prověřte: 1) že se vám to vyplatí (viz krácení některých nákladů) a 2) že jsou skutečně splněny všechny podmínky.

  Reply
 5. marcelina

  Dobrý den,pročítám články a pořád mi tedy nevyplývá, jak to je tedy s paušálem na dopravu u právnických osob, zda na auto společníka s.r.o. , které není v obchodním majetku lze uplatnit paušál ve výši 4.000,– KČ. Společník zároveň pracuje v s.r.o. na dohodu o pracovní činnosti.

  Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.