Penále jako daňový náklad?

Vytvořeno | 25 listopadu, 2011

Opakují se dotazy, jestli je možné sankce, pokuty nebo penále uznat jako daňový náklad. Odpověď není jednoznačná, pokud tazatel nemůže přesně identifikovat, o jakou sankci se jedná.

🙃

Na úvod si řekneme, že pokuty jako takové zákon o daních z příjmů nemíní akceptovat, jde o nedaňové náklady podle § 25/1/f. Zde jsou vyjmenovány položky: „penále, úroky z prodlení a pokuty“.

Pokud se jedná o pokuty, závěr by měl být jasný.

🙂

Přesto máme pro vás dobrou zprávu. Výše citované ustanovení zákona o daních z příjmů pokračuje následujícím textem: „s výjimkou uvedenou v § 24/2/zi…“.

Je-li „pokutou“ tzv. smluvní pokuta, úroky z prodlení, poplatky z prodlení, penále a jiné sankce ze závazkových vztahů, platí výjimka. Mohou být daňově účinné, jestliže byly zaplaceny.

Doporučujeme proto postupovat jako v příkladu, kdy pečlivá paní účetní testovala, jestli může snížit nebo musí zvýšit základ daně z příjmů právnických osob.


V účetnictví jsou v roce 2011 evidovány následující položky na účtu 545:

  • smluvní sankce od obchodního partnera, ve výši 20 000 Kč, uhrazeno bylo 12 000 Kč,
  • pokuta od stavebního úřadu částka 10 000 Kč,
  • penále za pozdní zaplacení daně z přidané hodnoty ve výši 15 000 Kč.

Kolik pokut uznáme?

Nedaňovým nákladem je druhá a třetí položka, u první uznáme zaplacenou částku 12 000 Kč.


Pro pořádek dodejme, že správně měla být smluvní sankce zaúčtována na účet 544, který běžně používáme podle zavedeného účtového rozvrhu.

🙂

Dobrých zpráv máme více. Jestliže bude v roce 2012 dodatečně zaplacena zbývající hodnota smluvní sankce, dodatečně snížíme o tuto částku (8 000 Kč) základ daně v tomto zdaňovacím období.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *