Pevný nebo denní kurz?

By | 14 srpna, 2012

Jaký kurz máme používat pro účetnictví? Máme pro Vás dobrou zprávu a TIP! 🙂

Účetnictví v české měně

Musíme vést účetnictví samozřejmě v české měně, a tak přepočítáváme – nejčastěji pohledávky a závazky, finanční prostředky – na českou měnu.

Jaké platí kurzy?

Pro přepočet se používají skutečně denní kurzy nebo tzv. pevný kurz, který platí na kalendářní měsíc, čtvrtletí nebo rok a vychází z kurzu platného v první den období, které si zvolíte.

🙂

Platí zde právo účetní jednotky rozhodnout se, který kurz je pro ni nejvýhodnější.


Paní účetní po dohodě s vedením používá pevný roční kurz, tj. využije velkého zjednodušení a přepočítává třeba zahraniční pohledávky a závazky po celý kalendářní rok stejně.


Nevýhodou může být určité zkreslení účetních výsledků v průběhu účetního období, protože se kurzy vyvíjejí a v účetní závěrce se musí přepočítat na kurz platný k rozvahovému dni.

Kurzové rozdíly

Jsou daňově účinné, ať už se jedná o plusy nebo mínusy. Jsou tedy bez úprav součástí základu daně.

🙃

Je naší povinností připomenout v této souvislosti neuvěřitelné rozhodnutí NSS, které samozřejmě v praxi nikdo neakceptuje podle publikovaného stanoviska Generálního finančního ředitelství – viz též článek:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.