Placení daně z nemovitostí může počkat

By | 29 května, 2020

V pondělí 1. června je splatná daň z nemovitých věcí, tj. daň, kterou většina vlastníků platí na základě zaslané složenky a zpravidla ji platí celou ke konci května.

Čínská chřipka

Pokud se nacházíte ve finanční tísni, můžete využít odkladu placení. 🙂

Žádost

Nutné je však podat žádost správci daně.

Jak jsme vás dříve informovali, k dispozici je související informace Generálního finančního ředitelství.

Citujeme:

  • „Lhůta pro zaplacení daně (nebo její první splátky) sice končí v souladu se zákonem až 1. června 2020, ale vzhledem k současným mimořádným okolnostem upozorňujeme, že u daně nebo splátky daně, která nepřevýší částku 5 000 Kč, postačí obvykle při současné výši repo sazby stanovené Českou národní bankou uhradit daň bez sankce v podobě úroku z prodlení do 31. července 2020. U nižších částek i o něco později. Tato informace se týká většiny poplatníků daně z nemovitých věcí. Poplatníkovi sice v tomto období vznikne nedoplatek na dani, ale vzhledem k mimořádné situaci nebude tento vzniklý nedoplatek do konce srpna 2020 vymáhán.“

Jedná se o tzv. posečkání daně, k němuž je žádost do konce července bez správního poplatku.


Naše RADA

Daň je samozřejmě třeba doplatit v náhradním termínu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.