Placení daně z příjmů

By | 7 dubna, 2015

Nebylo včas podáno daňové přiznání?

Velikonoce a daně

Velikonoce jsou za námi, užili jste si je a teprve nyní připravujete odevzdání daňového přiznání?

Jaké budou sankce?

🙂

Možná žádné…

Podle § 252 Daňového řádu („DŘ“) platí, že se sankce, úrok prodlení hradí:

  • „…za každý den prodlení, počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně….“.

🙂

Doplňme si, že podle ustanovení § 250/1 DŘ vzniká povinnost uhradit pokutu, nebylo-li včas daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání podáno, je-li tak učiněno po stanovené lhůtě a toto zpoždění není delší než 5 pracovních dnů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.