Placení daně z příjmů a sankce

By | 1 července, 2014

Kdy je nutné daň za rok 2013 zaplatit?

Termín podání daňového přiznání

Předpokládáme, že se jedná o poplatníka daně z příjmů, fyzických nebo právnických osob, který podává daňové přiznání v zákonném termínu do 1. 7. 2014.

🙃

Dotaz se opakuje každý rok několikrát…

Nestihli jsme včas daň zaplatit a nebude dnes na účtu správce daně…?

🙂

Taková situace samozřejmě není příjemná, máme pro Vás však jen dobré zprávy.


Čas máte ještě několik dnů a sankce nemusí být žádná.


Daňový řád

Podmínky pro placení daní se dozvíme v Daňovém řádu. Podle § 252 platí mimo jiné, že se sankce, úrok prodlení hradí:

  • „…za každý den prodlení, počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně….“.

Stačí dnes v klidu dát příkaz k úhradě splatné daně…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.