Platí v České republice daňové zákony?

By | 18 června, 2012

Namítnete, že to je nesmyslná otázka. Ale aktuální judikát NSS říká něco jiného!

Základ DPPO

Základ daně z příjmů právnických osob („DPPO“) je od začátku daňové soustavy v České republice postaven na základním pilíři:

1)      je-li poplatník DPPO účetní jednotkou,

2)      základnou pro DPPO je účetní výsledek hospodaření,

3)      pokud zákon o daních z příjmů nestanoví jinak.

Co se změnilo?

Nabízí jednoduchá otázka, od roku 1993 nic, ale…

Judikát NSS

Podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu („NSS“) č. 5 Afs 45/2011–94 ze dne 19. 4. 2012 se nemají zdaňovat tzv. nerealizované kurzové rozdíly.

Stanovisko GFŘ

V červnu připravilo Generální finanční ředitelství jednoznačné stanovisko – citujeme:

„Generální finanční ředitelství po jeho analýzách neshledalo žádné relevantní důvody k odchýlení se od dosavadní praxe, a proto zůstanou ze strany daňové správy doposud zastávané aplikační postupy ohledně zdaňování kursových rozdílů zachovány.“

🙂

Chcete-li se pobavit, přečtěte si poslední stranu uvedeného judikátu.


Pan Nováček zjistil, že jeho akcie jsou bezcenné, protože „jeho“ akciová společnost vykázala masivní účetní ztrátu po zaúčtování uzávěrkových operací – kurzových rozdílů. Přišel o celoživotní úspory. Samozřejmě nevěří tomu, že se jedná o „virtuální“ ztrátu, což tvrdí ve zdůvodnění rozsudku senát NSS…


🙃

Není to tedy veselé čtení. Snad se takový rozsudek již nebude opakovat. Jinak bychom na otázku v titulku museli odpovědět: NEplatí!

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.