Po dohodě s daňovým poradcem jsme do daňového přiznání nezařadili plnění reverse charge

By | 25 dubna, 2012

Je to možné, když jsme použili v tomto případě jednodušší systém Přefakturace?

Přefakturace v DPH

Předpokládáme, že máte na mysli případy, kdy podle výjimky uvedené v zákoně o DPH nemusí plátce odvádět daň na výstupu, jak to nabízí následující vzorový příklad.


Společnost Byty má velmi dobré vztahy s jednou malou stavební firmou. Proto pro jednoho svého nájemníka zařídila opravy v najatých prostorách, které jdou na vrub nájemníka (na jeho účet).

Faktura od stavební firmy je v plné výši přeúčtována (přefakturována) nájemníkovi.


🙂

Jsou-li pronajímatelem dodrženy zákonné podmínky

  • příjemce plnění neuplatní daň na vstupu,
  • nepřeúčtuje-li větší částku, a
  • plnění je jednoznačně zajištěno „jménem a na účet“ příjemce (viz výše: nájemníka),

jsou splněny současně všechny podmínky pro přefakturaci v DPH.

🙃

V tomto konkrétním případě ale došlo k chybě. Do státního rozpočtu neběží ani jedna koruna ze zdanitelného plnění uskutečněného stavební firmou, která je plátcem DPH.

Skutečnost, že příjemce takového plnění nezařadí plnění pro nájemce do DPH, neznamená, že nemá povinnost odvést DPH na výstupu při přijetí zdanitelného plnění.

🙃

Teoreticky existuje varianta zdanění jen u dodavatele (stavební firmy), a to podle sdělení GFŘ, kdyby příjemce (pronajímatel) oficiálně prohlásil, že přijaté plnění u něj není předmětem DPH.

One thought on “Po dohodě s daňovým poradcem jsme do daňového přiznání nezařadili plnění reverse charge

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.