Podíly na zisku

Vytvořeno | 23 července, 2013

Budou tyto podíly od roku 2014 osvobozeny?

Podíly na zisku

Nejsou-li splněny podmínky pro osvobození od daně podle § 19 Zákona o daních z příjmů („ZDP“), musí se zdanit podíly na zisku 15% srážkovou daní.

Novinky 2014

Jestli budou schváleny zamýšlené úpravy, je otevřenou otázkou.

„Zatím“ je dobrou zprávou, že pan Prezident řeší upevňování své moci a naštěstí se nezabývá některými klíčovými záležitostmi, mezi které lze zařadit daně.

Samozřejmě uvedená dobrá zpráva se týká pouze daní, nikoliv skutečnosti, že dochází k přechodu na prezidentský systém s loutkovou vládou.

Novela ZDP

Je součástí rozsáhlého balíčku daňových zákonů projednávaných ve druhém čtení. Nalezneme zde mimo jiné též následující text.


„K bodu 253 (§ 19a odst. 2 písm. a ZDP):

Změna reaguje na novou úpravu § 19a odst. 1, která přidává mezi osvobozené příjmy i podíly na zisku poplatníků, kteří nemají právní subjektivitu (podílové fondy a svěřenské fondy).

Proto se rozšiřuje platnost i tohoto ustanovení na všechny typy poplatníků.“


Právnické osoby

Podmínky pro osvobození od daně by tedy nemusely být testovány.

Fyzické osoby

Pokud by novela prošla, společník s.r.o. by nezdaňoval vyplacené podíly na zisku. Návrh týkající se fyzických osob je uveden v novém § 4a ZDP.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *