Podmínky pro audit akciové společnosti jsou nám jasné, ale co platí pro „SRO“?

By | 12 června, 2012

Pravidla auditů účetní závěrky stanoví zákon o účetnictví.

SRO…

Základní kritéria jsou shodná jako pro akciové společnosti. Existuje však pro společnosti s ručením omezením výrazné zmírnění.

🙂

Musí být splněny v roce předchozím a v aktuálním roce dvě ze tří podmínek:

  • úhrn brutto rozvahy je více než 40 mil. Kč,
  • obrat je vyšší než 80 mil. Kč,
  • přepočtený počet zaměstnanců je více než 50.

Auditu „ze zákona“ tak podléhá málo těchto obchodních společností.


Společnost Nákup s.r.o. vykázala za roky 2010 a 2011 následující hodnoty:

  • Rozvaha: 32 a 42 mil. Kč,
  • Obrat: 81 a 83 mil. Kč,
  • Zaměstnanci: 24 a 52.

Za rok 2011 nemá tato akciová společnost povinný audit účetní závěrky, protože nejsou splněny podmínky za rok 2010.

 


Daňový poradce

Často se v uvedených případech zařídí odklad daňového přiznání, protože není povinný audit, a to prostřednictvím plné moci udělené daňovému poradci.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.