Podnikání a nové limity pro vyměřovací základy pro rok 2012?

Vytvořeno | 20 ledna, 2012

V článku „Nové limity pro vyměřovací základy pro rok 2012“ jsme odpovídali na otázku, jaké jsou maximální hodnoty u příjmů ze závislé činnosti. Podnikatelé řeší zpravidla opačný problém: Jaké jsou minimální limity.

Sociální pojištění


Zde si uvedeme jen základní informaci, protože je důležité, zda se jedná o osobu samostatně výdělečně činnou („OSVČ“ – v našem článku ji nazýváme „podnikatelem“) „hlavní“ nebo „vedlejší.
Minimálním vyměřovací základ pro OSVČ:
•    Hlavní se zvýšil proti roku 2011 ze 74 220 Kč na 75 420 Kč,
•    Vedlejší z 29 688 Kč na 30 168 Kč.
A „sazba“ sociálního (důchodového) pojistného je 29,2 % z určeného vyměřovacího základu, pro nepovinné nemocenské platí 2,3 %.


Zdravotní pojištění
Minimální vyměřovací základ pro letošní rok je 12 568,50 Kč, což představuje měsíční „zálohu“ ve výši 1 697 Kč (za rok 20 361 Kč).
🙂
Protože je propočet odvozen z minimálních mezd, došlo k mírnému snížení ve srovnání s rokem předchozím, pro který platily následující hodnoty: Vyměřovací základ 12 370 Kč, měsíční záloha 1 670 Kč, ročně pak 20 040 Kč.
Maximální limity
Dotaz se týkal „maximální“ výše pojistného, resp. vyměřovacích základů. Existují také pro podnikatele „maximální“ částky.
Maximální hranice platí jako u zaměstnanců. Je tedy snížena u sociálního pojištění z částky 1 781 280 Kč na aktuální hodnotu 1 206 576 Kč.
🙂
Další plus je v tom, že se i pro podnikatele započítává tzv. úhrn úhrad vyměřovacích základů ze zaměstnání.


Jestliže podnikatel překročí daný limit třeba ze zaměstnání, jako podnikateli mu vlastně vyměřovací základ za rok 2012 nevznikne.


Pro zdravotní pojištění platí maximum 1 809 864 Kč (v roce 2011: 1 781 280 Kč), to znamená, že nová maximální záloha na pojistné je 20 361 Kč měsíčně (v roce 2010 částka 20 040 Kč).

2 komentářů k “Podnikání a nové limity pro vyměřovací základy pro rok 2012?

  1. Jiřina

    Ano, sazba pojistného na nemocenské pojištění OSVČ činí 2,3 %. Ale pozor: od 1.1.2012 se minimální měsíční základ pojistného zvyšuje na 5 000 KČ. Od měsíce ledna 2012 je stanovena minimální platba ve výši 115 KČ. Pokud si OSVČ nezvýší platbu pojistného na nemocenské pojištění nejpozději do 20. 2. 2012, kdy je splatné pojistné za měsíc leden 2012, alespoň na částku 115 KČ, zanikne jí účast na nemocenském pojištění k 31. 12. 2011.

  2. Jan Ambrož

    Na placení pojistného si opravdu musíme dát pozor, jak potvrzuje následující komentář našeho kolegy, daňového poradce:
    Ano, OSVČ, která je účastna dobrovolného nemocenského pojištění, je posuzována vždy jako OSVČ, která vykonává hlavní samostatnou výdělečnou činnost. A to i přesto, že se u ní může jednat o výkon vedlejší činnosti. Tato OSVČ je vždy povinna platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění alespoň v minimální výši, nebo podle výše dosaženého daňového základu za předchozí kalendářní rok. Pro rok 2012 činí minimální záloha na pojistné na důchodové pojištění při výkonu hlavní činnosti 1 836 KČ.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *