Podnikáte v dopravě? Využijte nabídky Finanční správy!

Vytvořil | 12 dubna, 2022

Dramatické zdražování PHM, ruská agrese… 🙃 V turbulentní době je nabídnuta pomocná ruka subjektům podnikajícím v dopravě. 🙂

Prominutí úroků z prodlení a prominutí úroku z posečkání na DPH pro podnikatele převážně provozující dopravu

Citujeme z informací zveřejněných FinS:

„Plátcům daně z přidané hodnoty (případně identifikovaným osobám) je prominut úrok z prodlení (§ 252 daňového řádu) a úrok z posečkané částky (§ 253 daňového řádu), pokud u nich dojde k pozdní úhradě daně, k níž se úrok váže, za zdaňovací období únor 2022, březen 2022, duben 2022, květen 2022, červen 2022, červenec 2022 nebo srpen 2022, popř. za zdaňovací období I. čtvrtletí 2022 nebo II. čtvrtletí 2022 za splnění následujících podmínek:

  • Převažující část příjmů (více jak 50 %) za předmětné zdaňovací období pochází z podnikání v oblasti dopravy (jakékoliv). U fyzických osob se uvažují příjmy dle § 6, § 7 a § 9 zákona o daních z příjmů.
  • Skutečnost, že převažující část příjmů pochází z oblasti dopravy, oznámí daňový subjekt místně příslušnému finančnímu úřadu v souladu s § 71 daňového řádu, a to ve lhůtě pro podání daňového přiznání za dotčené zdaňovací období.
  • K úhradě celé částky daně za předmětné zdaňovací období dojde nejpozději do 31. 10. 2022.“

Naše RADA

Neváhejte, a tuto pomoc využijte! 🙂

ALE: Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty je nutno podávat v zákonných lhůtách.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *