Pokuty v daních

By | 8 září, 2014

Jsou předepisovány někdy naprosto zbytečně.

Sankce v daňovém řízení

Bohužel se často pokuty ukládají za formální pochybení, když přitom daňová povinnost byla splněna.

🙃

Pokuta

Jde o aplikaci velmi tvrdého ustanovení – pokuty za opožděné tvrzení daně podle § 250 Daňového řádu.

Ukládá se v případech, kdy plátce nepodal včas hlášení, vyúčtování, následné hlášení nebo dodatečné vyúčtování.

Minimální částka je 500 Kč, maximální pak 300 000 Kč.


Firma uhradila srážkovou daň v zákonném termínu, jen se zatoulalo související hlášení…

A správce daně uložil pokutu, i když ve státním rozpočtu byly prostředky dávno inkasovány…


Daňové přiznání

Pokuty se ukládají také za pozdě podané daňové nebo dodatečné daňové přiznání, přestože žádná daňová povinnost nevznikla (byla vykázána daňová ztráta)…

Správa daní má být korektní, zdá se však, že místo řešení věcných problémů (kvalitní novely zákonů), se v současné době MF zaměřuje na šikanování drobných procesních pochybení (viz připravované novely).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.