Pokyn D-29 a sankce Kontrolní hlášení

By | 24 srpna, 2016
Nepodání kontrolního hlášení…

Sankce

Pokud plátce nepodá kontrolní hlášení („KH“) ve stanovené lhůtě, musí uhradit pokutu: 🙃

  • 10 000 Kč, podání v náhradní lhůtě po výzvě,
  • 30 000 Kč, nepodání po výzvě týkající se změn, doplnění či potvrzení údajů v již podaném KH,
  • 50 000 Kč, nepodání KH ani v náhradní lhůtě.

Sankce jsou astronomické. 


Jsou nesmyslné i za porušení formální…, tak si představuje pan Babiš výběr daní, pokutovat a pokutovat… Běžný život poplatnika je složitější, stačí výpadky internetu na dovolené atd. atd. – a sankce Vás mohou zničit.

A doplňujeme, že Pokyn D-29 neřeší vůbec prominutí „jiných pokut“, které se stanoví podle § 101/h/1/a nebo § 101h/odst. 2 a 3 zákona o DPH.


Postup plátce

Dostanete-li se do situace, že pokuta vám bude uložena, podáte Žádost o prominutí pokuty, která podléhá správnímu poplatku 1 000 Kč.

Termín

Žádost se podává nejpozději do tří měsíců ode dne právní moci platebního výměru.

Postup správy daní

Správa daní se má řídit Pokynem D-29, který je tedy nutné pečlivě nastudovat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.