Pořízení majetku

By | 20 srpna, 2013

Jak máme účtovat pořízení majetku?

Nový majetek

Podle informací v dotaze probíhá u účetní jednotky proces budování nové technologické linky.

🙂

Metodika účetnictví je velmi jednoduchá, jak potvrzuje následující příklad pořízení dlouhodobého hmotného majetku.


Společnost eviduje x-faktur – již od loňského roku – které souvisí s pořízením nové technologie, která bude uvedena do užívání pravděpodobně v říjnu letošního roku.

Faktury účtujeme na MD 042. V závěrce roku 2012 je tak vykazována nedokončená investice.

Uvedení do užívání zaúčtujeme operací MD 022/D 042.


Pořizovací cena

Na účtu 042 zachytíme všechny položky související s pořízením, tj. také vedlejší pořizovací náklady (doprava, montáž aj.).

Vstupní cena

Pro daně se bude jednat o vstupní cenu, která je v těchto případech odvozena z účetnictví. Jinými slovy, rovná se ceně pořizovací. Samozřejmě, nedojde-li dodatečně ke změně.

                                                                                                                 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.