Pořizovací a vstupní cena

By | 18 listopadu, 2014

Jaký je mezi nimi rozdíl?

Přednášky a diskuse na téma Majetek

Jedním z témat, které se řeší na probíhajících přednáškách, je oblast majetku:

  • z pohledu účetnictví třídy 0 a účtové skupiny 55,
  • z daňového výše daňových odpisů.

Pořizovací cena

V účetnictví uvedeme dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek do užívání účetní operací MD 01x nebo MD 02x/D 04x. Jedná se o pořizovací cenu stanovenou podle účetních předpisů.

Vstupní cena

Daňové předpisy používají jiný pojem, vstupní cenu, která vychází z ustanovení § 29 Zákona o daních z příjmů.

Na výše uvedenou otázku nabízíme jednoduchou odpověď.


Zpravidla pořizujeme nový majetek koupí, proto se ve většině případů rovná vstupní cena ceně pořizovací.

 


Vyhláška

To znamená, přestože vás zajímají daňové odpisy, nejdříve nahlédnete do § 47 Vyhlášky – její text je rozhodující.

"Usmívající

Žádné převratné novinky se v minulých dvou letech v této oblasti neobjevily.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.