Povinná příloha (dotazník) k DPPO

By | 9 června, 2015

Opakují se dotazy, co s ní…

Jak postupovat?

Nejdříve si znovu ověřte, jestli vám vůbec vznikla povinnost dotazník vyplnit.

🙃🙂

Kritéria (ne)jsou totožná s podmínkami pro audit, jak jsme již několikrát vysvětlovali.

Přesto připomínáme:

Dotazník musí zpracovat a přiložit k daňovému přiznání poplatník, který splní jednu ze tří podmínek níže uvedených:

  • Ad 1) Rozvaha brutto 40 000 000 Kč, obrat 80 000 000 Kč, průměrný počet zaměstnanců 50.

A současně

  • Ad 2) Zahraniční osoba spojená, daňová ztráta a uskutečněná transakce se spojenou osobou, investiční pobídky.

Akciová společnost nemá povinný audit, protože jedno ze tří kritérií podle § 20 Zákona o účetnictví nesplnila v roce 2013.

Ale jedno je dosaženo za rok 2014, a tak je například splněna první podmínka pro povinný dotazník…


Vyplnění

Samotné vyplnění je/není jednoduché.

Postupujete podle tiskopisu (a sdělení GFŘ – viz konkrétní článek) a důležité je, aby všechny údaje/vztahy byly odsouhlaseny vašimi partnery „ve skupině“.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.