Povinné časové rozlišení ANO i NE!

By | 20 května, 2014

Finišují účetní závěrky a objevují se „klasické dotazy“.

(Ne)povinné časové rozlišení?

Jinými slovy – dotaz zní:

  • „Musíme účtovat o časovém rozlišení?“

Správná odpověď zní paradoxně „Ano“ i „Ne“…

Účetní principy

Ze zákona o účetnictví snadno dovodíme, že v účetní závěrce předložené údaje musí být hodnověrné a má být zachována nejen věcná souvislost, ale také časová – tj. hodnoty patřící do konkrétního účetního období mají být uvedeny v předmětném období.

Český účetní standard

Praxe je a může být odlišná.

Podle ČÚS č. 019 opravdu nemusíme časově rozlišovat nevýznamné a opakující se položky, jak jsme již několikrát v různých odpovědích zdůrazňovali.

Směrnice

Používanou metodiku musíte mít pod kontrolou. Vámi používané postupy si sepište do vnitropodnikové směrnice.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.