Povinnost podat daňové přiznání FO

By | 3 dubna, 2017

KDO musí podávat daňové přiznání?

Na toto téma jsme publikovali několik článků, přesto si raději základní pravidla pro Fyzické osoby zkontrolujme. Rozhodující je text Zákona o daních z příjmů, ustanovení § 38g.

Test pro zaměstnance (A)

Máte-li za loňský rok příjmy pouze ze závislé činnosti – doplňme si: od jednoho zaměstnavatele nebo postupně od více plátců – daňové přiznání nepodáváte podle § 38g/2 v případě, že:

 • je podepsáno Prohlášení, a
 • příjmy podle §§ 7 až 10 ZDP nejsou vyšší než 6 000 Kč.

Kritéria jsme si trochu zjednodušili, řešíme jen rezidenta ČR.

Ostatní Fyzické osoby (B)

Kontrolují svou povinnost odevzdat daňové přiznání podle § 38g/1.


Daňové přiznání ze zákona nepodáváte, jestliže:

 • roční příjmy nepřesáhly částku 15 000 Kč, a
 • nevykazujete daňovou ztrátu.

Hovořili jsme o příjmech, které jsou předmětem daně, nebyla srážková daň a uvedená pravidla se netýkají osvobozených příjmů – i když… –


Hlášení

V termínu pro podání daňového přiznání jsou povinni se udat poplatníci s osvobozenými příjmy nad hranicí 5 000 000 Kč podle § 38v ZDP.

One thought on “Povinnost podat daňové přiznání FO

 1. ADKA Post author

  Pan Miloslav:
  “…Musí důchodce (14 000 Kč měsíčně) podat DPFO, když měl příjmy jako zaměstnanec (na Poště, částka 24 000 Kč) od srpna do prosince. Podepsal růžový papír na daně, která byla nulová…”.
  ADKA:
  Dobrý den, děkujeme za dotaz. DP k dani z příjmů FO se v takovém případě podávat nemusí, jde-li skutečně o klasický příklad:
  • „”jeden” zaměstnavatel a “podpis” prohlášení.
  Více viz další článek, který bude publikován příští týden.

  Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.