Povinný audit 2014

By | 21 října, 2014

Změnila se pravidla pro letošní rok?

Zákon o účetnictví

Přestože nalezneme v novelizovaném Zákoně o účetnictví několik desítek úprav, podmínky stanovené § 20 tohoto zákona, které platí pro povinný audit účetní závěrky, nebyly změněny.

Novely 2014

V § 20 byl pouze rozšířen okruh účetních jednotek o svěřenské fondy, pro které platí shodné podmínky jako pro akciové společnosti.

AS vs. SRO

Kritéria jsou jasná, ale pro AS stačí splnit jen jedno z nich.

V praxi se nejvíce chybuje, když se řeší jen údaje za minulé období. Podmínky se kontroluji též za aktuální účetní období.


SRO splnilo v účetní závěrce za účetní období kalendářní rok 2013 dvě kritéria (obrat a rozvahu).

Jestli v letošním roce splní jiné, například počet zaměstnanců, nebude mít povinný audit závěrky za rok 2014.


Důležité je, že návazně se stanoví také termín podání daňového přiznání. To může, ale nemusí být výhodné.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.