Povinný audit SRO

By | 22 listopadu, 2013

Jaké podmínky platí pro povinný audit společnosti s ručením omezeným?

Zákon o účetnictví

Jedná-li se o běžnou obchodní společnost, povinnost k auditu nevzniká z jiných důvodů, podmínky stanoví § 20 Zákona o účetnictví.

Účetní závěrka

Aby byla účetní závěrka „SRO“ povinně auditována, musí být naplněna dvě ze tří kritérií:

  • brutto aktiva 40 Mio Kč,
  • „čistý“ obrat 80 Mio Kč, nebo
  • 50 zaměstnanců.

🙃

Problém testování těchto kritérií spočívá v tom, že rozhoduje jejich (ne)splnění v roce předchozím a aktuálním, jak dokumentuje následující příklad.


Společnost A dosáhla následujících kritérií:

  • Rok  2010: ANO, Rok 2011: NE, Rok 2012: ANO, ROK 2013: NE.

Společnost B je na tom trochu jinak:

  • Rok  2010: NE, Rok 2011: ANO, Rok 2012: ANO, ROK 2013: NE.

Obě společnosti mají účetní období kalendářní rok.


Pouze společnosti „B“ vznikla povinnost auditu, a to za účetní období roku 2012.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.