Pozdní registrace k DPH a sankce

By | 23 února, 2012

Stala se nám nemilá věc, při zpracování DPFO jsme zjistili, že podnikatel překročil obrat pro DPH a měl se již v listopadu 2011 zaregistrovat k DPH.

🙃

Dotaz pokračuje: „Jaká sankce podnikateli hrozí, jaká je výše a jedná se o nedaňový náklad?“

Samé neveselé otázky. Ale podívejme se na dále uvedené odpovědi. Trochu optimismu v nich nalezneme.

Registrace k DPH

Nemáme k dispozici konkrétní údaje, ale povinná registrace k DPH z důvodů překroční obratu není opravdu vázána na údaje za kalendářní rok. Jde o častý omyl, neboť testujeme výši obratu za posledních dvanáct kalendářních měsíců.


Pokud podnikatel přesáhl magickou hranici obratu pro DPH ve výši 1 000 000 Kč za období září 2010 až srpen 2011, přihlášku dává do 15. 9. 2011 a plátcem DPH je ze zákona od 1. 11. 2011.


Opravdu často se stává, že údaje se zjistí pozdě, „při zpracování DPFO“ – tj. daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

🙃

Nepodáním přihlášky se povinnost k registraci neoddálí. Termíny (lhůty) jsou striktně dány.

Náhradní DPH

Správce daně stanoví za období, kdy měl být daňový subjekt již registrován, sankci – tzv. náhradní plnění daně z přidané hodnoty.


Její výše je na úrovni DPH ze základů daně za uskutečněná zdanitelná plnění. Není možné tuto hodnotu snížit o nárok na odpočet DPH.


🙂

Na závěr alespoň jedna avizovaná dobrá zpráva.

Částka náhradního plnění DPH není sankcí, je daní z přidané hodnoty, proto je uznaným daňovým nákladem.

2 thoughts on “Pozdní registrace k DPH a sankce

  1. Hana Kodetová

    Dobrý den, prosím o sd?lení zda náhradní pln?ní DPH ve výši 10% z obratu od data zjišt?ní ke dni data registrace je opravdu da?ov? uznatelným nákladem v da?ové evidenci (tedy uhrazené)?I úhrady na základ? povoleného splátkového kalendá?e? Odpov?? FÚ se liší. D?kuji moc za odpov??.

    Reply
  2. jan.ambrož

    Skute?n? se jedná o da?ový náklad – není to pokuta (sankce), ale “da? z p?idané hodnoty”. Viz též dopl?ující aktuální ?lánek ze dne 8. 6. 2012.

    Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.