Pozemky se neodpisují?

By | 28 srpna, 2012

Jak máme v účetnictví vyjádřit snížení jejich hodnoty?

Pozemek

Mezi dlouhodobý hmotný majetek řadíme ve většině případů i pozemky, ale na rozdíl od jiných aktiv zachycených v účtové třídě 0 je neodpisujeme.

Ocenění

Pokud pozemek pořídíme koupí, použijeme účetní předpisy pro stanovení Pořizovací ceny, která se nám objeví na účtu 031.

🙃

Může se stát, že hodnota pozemku klesne, při inventarizaci máme zkoumat i jejich správné ocenění.

Korekce ocenění

V takovém případě je povinností provést korekci ocenění v účetnictví a účtujeme opravnou položku.


Pořizovací cena pozemku byla 2 000 000 Kč. Při inventuře byla provedena nejen fyzická kontrola existence pozemku, ale též jeho ocenění. Je-li nižší podle kvalifikovaného odhadu o 500 000 Kč, zaúčtujeme operaci MD 559/D 193.


Účtový rozvrh

Použili jsme běžné účty, povinností je zachytit tuto operaci v účtových skupinách 55 a 09.

S účtováním opravných položek jsou problémy, jste-li pod auditem – viz článek:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.