Praha a Airbnb

Vytvořil | 12 září, 2018

Tlak na neoprávněné „podnikání“ formou „Airbnb“ se stupňuje. Ale měli bychom být přesnější – podle zaměření našeho BLOGu se jedná o daň z příjmů, sociální a zdravotní pojištění, daň z přidané hodnoty.

Ubytovací poplatky

Ubytovatelé mají mít též povinnost – aby nešlo o nekalou konkurenci – odvádět příslušné obci, v níž se pronájem realizuje, místní poplatky. 🙃


Jen Praha?

Pokud je skutečně pravdou, že daňová správa získala potřebné údaje pro ověřování zdanění dosahovaných příjmů (zdroj tají), není jasné, proč informace pro obce nabízí zatím jen Praze?


A co daně?

Jak jsme uvedli Vás již dříve informovali, problém se týká:

  • Daně z příjmů, u fyzických osob otázkou, jestli je možné zařadit tyto příjmy do § 9. 🙂
  • Zákonného pojistného, které se odvádí u příjmů z § 7 – „podnikání“. 🙃
  • Daně z přidané hodnoty: registrace Identifikované osoby a případně Plátce DPH. 🙃

Rada

Pro jednání s finančním úřadem se určitě spojte se svými účetními nebo daňovými poradci…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *