Přefakturace v DPH – ANO/NE

By | 27 května, 2013

Existuje vůbec?

Přefakturace vs. Přeúčtování

Tak začíná poslední z několika článků k tomuto tématu. Skutečně je třeba rozlišovat tyto pojmy, protože přeúčtování je jen pouhým přeúčtováním.

🙃

Přefakturace v DPH totiž nabízí možnost vyjmout „plnění“ z povinnosti odvést DPH na výstupu.

Aktuální dotaz

Podívejme se proto společně na následující dotaz.


„… Obdrželi jsme od dodavatele fakturu za občerstvení v částce 10 tis. Kč včetně 15% DPH.

Faktura byla zaúčtovaná na účet 513 a neplatňovali jsme nárok na odpočet.

Na konci měsíce chceme přeúčtovat obchodnímu partnerovi, podniku v skupině, 50 % nákladů, tj. 5 tis. Kč.

Vztahuje se na tento případ výjimka podle ZDPH § 36/11, tj. že uvedených 5 tis. Kč nebude podléhat dani na výstupu?…”.


Jaká je odpověď?

NE, jsou splněny jen dvě základní podmínky:

  • nebyla uplatněna daň na vstupu,
  • není vyšší cena.

ANO, je-li splněna současně i třetí podmínka, že plnění je „vynaložené jménem a na účet této jiné osoby“.

Co dál?

Bude-li platit:

  • „NE“ – Řešení je prosté, polovina je použita a) jako reprezentace, b) druhá nákup/prodej – tj. s nárokem na vstupu a povinností odvést daň na výstupu.
  • „ANO“ – DPH na výstupu nebude.

🙃

V praxi se teorie, přesný text našeho zákona a evropské Směrnice neřeší a do režimu „přefakturace v DPH“ se dává cokoliv…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.