Přefakturace v DPH

By | 21 května, 2013

Jde o (ne)oblíbené téma autora blogu…

Přefakturace vs. Přeúčtování

Běžně v účetnictví přeúčtováváme různé náklady svým obchodním partnerům.

🙃

Zapomíná se však, že tzv. přefakturace v DPH je úplně něco jiné.

Jde ve skutečnosti o jednu z mála možností neodvádět daň z přidané hodnoty na výstupu.

Podmínky

Musí se však splnit jasná pravidla daná zákonem o DPH v § 36/11.

Bohužel se v České republice zákon nedodržuje, zejména u přeúčtování/přefakturaci služeb souvisejících s nájmem.

Období a „DUZP“

Pro daň z přidané hodnoty je vždy rozhodující den „D“, den uskutečnění zdanitelného nebo osvobozeného plnění a samozřejmě také statut obchodních partnerů – jestli jsou nebo nejsou k tomuto dni plátci DPH.


Firma „A“ se stala plátcem DPH k 1. 4. 2013. Obdržela v dubnu fakturu od dodavatele, na které je DUZP k 31. 3. 2013. Jedná se o účetní služby, které společnost „A“ poskytuje subjektu „C“ s tím, že má subdodavatele „B“.

Řešení je jasné:

„DUZP“ je vlastně 31. 3. 2013, proto faktura, byť vystavená v dubnu, není ještě v režimu DPH.


Den D

Pokud by subjekt „A“ poskytoval služby, u nichž by byl Den uskutečnění zdanitelného plnění až v dubnu, součástí plnění by byla subdodávka od „B“, samozřejmě jde o standardní zdanitelné plnění.

A na závěr krátká poznámka – zde se vlastně o „přefakturaci v DPH“ vůbec nejednalo, ale řešili jsme DUZP a kalkulaci základu daně v souvislosti se subdodávkou.

3 thoughts on “Přefakturace v DPH

 1. Lucie

  Dobrý den,

  obdrželi jsme od dodavatele fakturu za občerstvení v částce 10 tis. Kč včetně 15% DPH. Faktura byla zaúčtovaná na účet 513, neplatňovali jsme nárok na odpočet. Na konci měsíce chceme přeúčtovat obchodnímu partnerovi, podniku v skupině 50% nákladů, tj. 5 tis. Kč. Vztahuje se na tento případ výjimka podle ZDPH § 36/11, tj. že uvedených 5 tis. Kč nebude podléhat dani na výstupu?

  Předem moc děkuji.

  Lucie

  Reply
 2. jan.ambrož

  Dotaz je velmi trefný, konkrétní odpověď je delší, proto ji naleznete v dalším z článků publikovaném na našem blogu.

  Reply
 3. Dotaz na BLOGu

  Dotaz na BLOGu:
  • Můžeme snížit náš základ daně za subdodávku – jde o přefakturaci DPH?
  ADKA:
  • Odpověď uveřejníme tento pátek.

  Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.